Polityka prywatności


25 maja 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO.
W związku z tym spoczywa na mnie obowiązek informacyjny odnośnie mojego bloga, fanpage i konta na Instagramie.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Sercem & Pasją pisane Marzenia pod adresem www.patrycjaguzek.pl


§I.
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator - właściciel bloga, Patrycja Guzek. Kontakt mailowy: mail@patrycjaguzek.pl.

2. Blog - blog dostępny pod adresem www.patrycjaguzek.pl, na platformie Blogger, domenie należącej do firmy OVH.

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta  z Bloga.

4. Pliki cookies (ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.


§ II. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem i jedynym administratorem bloga Sercem & Pasją pisane Marzenia jest Patrycja Guzek. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: mail@patrycjaguzek.pl.


§ III. 
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

3. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

4. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.

5. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

6. Dane w celach opisanych w §3 pkt 3 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §3 pkt 6, w tym w szczególności do:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.


§ IV. 
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
 • zapewnienia prawidłowego działania bloga,
 • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika,
 • statystycznych,
 • marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak dokonanie  powyżej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

§ V. 
SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy na platformie Blogger. 

2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane jedynie na platformie Blogger bądź w systemie komentarzy z Google+.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie Blogger.

§ VI.
KONKURSY

1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.

2. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.
Każdy Uczestnik konkursów na moim blogu wyraża zgodę na:
 • publikację swoich danych: imienia i nazwisko lub pseudonimu w celu ogłoszenia zwycięzcy,
 • przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych, zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właścicielki bloga - Patrycji Guzek poprzez pocztę elektroniczną: mail@patrycjaguzek.pl w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną one usunięte.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

4. Dane osobowe przechowywane będą jedynie do momentu wysyłki nagrody i potwierdzenia jej odebrania przez Zwycięzcę.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości wysyłki nagrody konkursowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wysyłka nagrody konkursowej.

§ VII. 
POZOSTAŁE

1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
 • widget Facebook, pozwalający na odwiedzenie i polubienie strony,
 • widget Instagram, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć, odwiedzenie i obserwowanie strony,
 • kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.
2. Na blogu mogą pojawiać się posty, w których będą pojawiać się linki do sklepów internetowych, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.


Jako Administrator Bloga powierzam dane:
 • platformie Blogger, na której znajduje się ten Blog,
 • firmie OVH, na której mam wykupioną domenę.

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018r. 

Komentarze

Odwiedziny w ostatnie 30 dni

Zapoznaj się z aktualną Polityką Prywatności bloga Sercem & Pasją pisane Marzenia.
Korzystanie z bloga i pozostawienie komentarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tej Polityki Prywatności.