#2 Cytatowe inspiracje - JAN PAWEŁ II


Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali.  

Dzisiejsze cytatowe inspiracje są słowami Jana Pawła II. Zdecydowałam się na ten wybór ze względu na zbliżającą się wielkimi krokami kanonizację, a także ze względu na to, że to kolejna osoba, tuż po Philu Bosmansie, której cytaty bardzo cenię. 


Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne... Tyl­ko dziś jest twoje.  
~
Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.   
~
Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie.  
~
Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.   
~
Dziś człowiek tak często nie wie, co no­si w so­bie, w głębi swej duszy, swe­go ser­ca. Jak często jest niepew­ny sen­su swe­go życia na tej ziemi. Ogar­nia go zwątpienie, które prze­radza się w rozpacz.  
~
Pow­stań, ty, który już stra­ciłeś nadzieję. Pow­stań, ty, który cier­pisz. Pow­stań, po­nieważ Chrys­tus ob­ja­wił ci swoją miłość i przecho­wuje dla ciebie nieo­cze­kiwaną możli­wość realizacji.   
~
Miej­cie od­wagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością. 
~
Wiara i ro­zum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki uno­si się ku kon­tem­plac­ji prawdy.    
~
Niech zstąpi Duch Twój i od­no­wi ob­licze Ziemi. Tej Ziemi! 

Komentarze

Prześlij komentarz

Zapoznaj się z aktualną Polityką Prywatności bloga Sercem & Pasją pisane Marzenia.
Korzystanie z bloga i pozostawienie komentarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tej Polityki Prywatności.

Odwiedziny w ostatnie 30 dni

Zapoznaj się z aktualną Polityką Prywatności bloga Sercem & Pasją pisane Marzenia.
Korzystanie z bloga i pozostawienie komentarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tej Polityki Prywatności.