248. Z cyklu "Uzależnienia zagrożeniem rodziny": Uzależnienie od telewizji, komputera i Internetu [archiwalny wpis www.patrycjaa.ubf.pl]

Uzależnienie od telewizji, komputera i Internetu

Coraz częściej możemy się spotkać z uzależnieniem od telewizji, komputera czy też od Internetu. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy ze swojego uzależnienia, szczególnie w przypadku dzieci. Często rodzice nie widzą niczego niepokojącego w tym, że ich dziecko przesiaduje godzinami przed ekranem telewizora bądź komputera.

Czym jest telemania?
Jest to nałogowe oglądanie telewizji. Już cztery godziny dziennie spędzone przed telewizorem są , które alarmuje nas o telemanii. Tymczasem w Polsce człowiek przeciętnie spędza średnio 4,5 godziny dziennie przed telewizorem. W tym aż 20% osób powyżej 8 godzin.

Skutki nadmiernego oglądania telewizji:
-ogranicza wyobraźnię
-zabiera czas, który powinno się poświęcić na coś innego
-ogranicza rozwój osobowości
-powoduje zanik więzi rodzinnych
-szkodzi zdrowiu
-utrudnia rozwój intelektualny
-niszczy wrażliwość moralną
-zaśmieca psychikę toksycznymi treściami i obrazami
-prezentuje fałszywy obraz świata

Jeszcze bardziej niebezpiecznym uzależnieniem jest uzależnienie od komputera, gier komputerowych i Internetu. W mniejszym stopniu problem dotyczy osób, które korzystają z komputera w konkretnych celach takich jak praca, rozwój swoich zainteresowań np. dziennikarstwo.

Główne przyczyny uzależnienia:
-brak poczucia własnej wartości
-nieumiejętność nawiązywania kontaktów
-nieśmiałość
-potrzeba oderwania się od rzeczywistości

Objawy uzależnienia od komputera i Internetu:
-kłamstwa na temat czasu spędzonego przed komputerem/w internecie
-problemy w innych dziedzinach życia związane z używaniem komputera/internetu
-potrzeba wydłużania czasu spędzonego przed komputerem
-używanie komputera/internetu, aby uciec od uczuć
-doświadczanie niepokoju, bezsenności, rozdrażnienia, zmian nastroju, lub depresji gdy niemożliwe jest użycie komputera/internetu
-stałe kupowaniem nowych programów, akcesoriów, dodatków komputerowych
-finansowe problemy spowodowane korzystaniem z komputera/internetu
-kupowanie wielu czasopism komputerowych

Skutki uzależnienia od komputera i Internetu są identyczne jak w przypadku telewizji. Następuje stopniowy zanik więzi rodzinnych, szkodzi zdrowiu, powoduje zmęczenie, brak aktywności fizycznej, zamknięcie na świat, utrudnia rozwój intelektualny i rozwój osobowości, zaniedbywanie obowiązków.

W jaki sposób uchronić dzieci przed tego typu uzależnieniami?
-dać odpowiedni przykład
-często rozmawiać z dzieci
-pomagać w realizacji ich zainteresowań
-zapewniać innego typu rozrywki

Jaki wpływ na dzieci ma korzystanie z gier?
Coraz modniejsze wśród dzieci są gry komputerowe. Często pojawiają się w nich elementy agresji, przemocy, zachowania, które odchodzą od świata rzeczywistego. Powodują one zaburzenie systemu moralnej oceny i kontaktu z rzeczywistością. Przeszkadzają w odpowiednim rozwoju intelektualnym oraz rozwoju osobowości dziecka, a nawet w wielu przypadkach powodują chorobę nerwową.

Pamiętajmy: łatwiej jest zapobiegać uzależnieniom niż później się z nich leczyć. Rodzice powinni nie zapominać o zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków do rozwoju ich zainteresowań i sposobu spędzania czasu wolnego. Tylko wtedy prawdopodobieństwo uzależnienia będzie o wiele mniejsze.

Patrycja Guzek

POST ARCHIWALNY Z WWW.PATRYCJAA.UBF.PL

http://patrycjaa.ubf.pl/news.php?readmore=261

Komentarze

Odwiedziny w ostatnie 30 dni

Zapoznaj się z aktualną Polityką Prywatności bloga Sercem & Pasją pisane Marzenia.
Korzystanie z bloga i pozostawienie komentarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tej Polityki Prywatności.